Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Športová 279, Balog nad Ipľom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu