Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Veľkohorešská 15/5, Malý Horeš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/04/2024 16/04/2024 Stiahnuť správu