Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 348/36, Veľký Horeš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu