Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Šávoľ 187 – Sávoly 187

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 30/03/2023 30/03/2023 Stiahnuť správu
2. 26/05/2022 26/05/2022 Stiahnuť správu