Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Radvaň nad Dunajom 143, Radvaň nad Dunajom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/02/2024 16/02/2024 Stiahnuť správu