Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Malý Kamenec 23

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/01/2024 23/01/2024 Stiahnuť správu