Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hlavná 35, Jovice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 25/05/2022 25/05/2022 Stiahnuť správu