Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hlavná 132, Kamenný Most

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/02/2023 08/02/2023 Stiahnuť správu