Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hlavná 100, Beša

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/02/2024 13/02/2024 Stiahnuť správu