Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Gagarinova 4, Biskupice – Fülekpüspöki

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/01/2023 17/01/2023 Stiahnuť správu