Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Cintorínska 5, Gabčíkovo – Bős

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/02/2024 19/02/2024 Stiahnuť správu