Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Blatná 1123/1, Strekov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/11/2023 23/11/2023 Stiahnuť správu