Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Óvoda, Gortva 134 – Gortvakisfalud 134

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/10/2023 23/10/2023 Stiahnuť správu