Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Nyelvű Óvoda, Hlavná 88, Vieska – Dunakisfalud

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/04/2024 11/04/2024 Stiahnuť správu