Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice – organizačná zložka Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská ul. 87, Levice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2022 28/11/2022 Stiahnuť správu