Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, Šahy – organizačná zložka Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským – Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, SNP 4, Šahy

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu