Gymnázium Vincenta Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 17/03/2022 17/03/2022 Stiahnuť správu