Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/09/2023 19/09/2023 Stiahnuť správu
2. 19/10/2022 19/10/2022 Stiahnuť správu