Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/04/2023 18/04/2023 Stiahnuť správu