Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/05/2023 23/05/2023 Stiahnuť správu