Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu