Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu