Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu