Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/05/2023 10/05/2023 Stiahnuť správu