Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu