Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 34, Galanta

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/06/2022 09/06/2022 Stiahnuť správu