Gymnázium J. Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/05/2022 19/05/2022 Stiahnuť správu