Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským – Selye János Gimnázium Ul. biskupa Királya 5, Komárno – Komárom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu