Gymnázium Hansa Selyeho s VJM – Selye János Gimnázium, ul. biskupa Királya 5, Komárno

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu