Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/03/2023 17/03/2023 Stiahnuť správu
2. 15/03/2024 15/03/2024 Stiahnuť správu
3. 15/03/2024 15/03/2024 Stiahnuť správu