Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/03/2023 17/03/2023 Stiahnuť správu