Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/03/2022 18/03/2022 Stiahnuť správu
2. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu