Gymnázium – Gimnázium, Nám. Padlých hrdinov 2, Fiľakovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/03/2022 18/03/2022 Stiahnuť správu