Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu