Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/03/2022 18/03/2022 Stiahnuť správu