Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/06/2022 08/06/2022 Stiahnuť správu