Gymnázium ako organizačná zložka Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/05/2023 22/05/2023 Stiahnuť správu