Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 01/02/2023 03/02/2023 Stiahnuť správu
2. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu