Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu