Evanjelická spojená škola,Komenského 10, Liptovský Mikuláš, organizačná zložka Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu