Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu