Elokované pracovisko, Svätý Kríž 194 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Svätý Kríž 184

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 26/09/2022 26/09/2022 Stiahnuť správu