Elokované pracovisko, Školská 508, Veľké Ripňany ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2023 20/01/2023 Stiahnuť správu