Elokované pracovisko, Školská 317, Vitanová, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Vitanová 90

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 30/11/2023 04/12/2023 Stiahnuť správu