Elokované pracovisko, Školská 16 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 18, Markušovce a Elokované pracovisko, Markušovce 739 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 18, Markušovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/10/2023 05/10/2023 Stiahnuť správu