Elokované pracovisko Prenčov 185, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Prenčov 203

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/10/2023 19/10/2023 Stiahnuť správu