Elokované pracovisko, Nitrianska Blatnica 13, Nitrianska Blatnica ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 17/03/2023 Stiahnuť správu