Elokované pracovisko Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice ako súčasť Spojenej školy, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/03/2023 04/04/2023 Stiahnuť správu