Elokované pracovisko Hlavná 369, Zuberec, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 24/03/2022 29/03/2022 Stiahnuť správu
2. 24/03/2022 29/03/2022 Stiahnuť správu