Elokované pracovisko Gregorovce 88 ako súčasť Základnej školy s materskou školou Gregorovce 93

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/05/2023 04/05/2023 Stiahnuť správu