Elokované pracovisko, Brvnište 417, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Brvnište 388

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/10/2023 12/10/2023 Stiahnuť správu