Elokované pracovisko, Boženy Nemcovej 17, Brezno ako súčasť Základnej školy, Pionierska 2, Brezno

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/01/2022 17/01/2022 Stiahnuť správu